Hem

Välkommen till ABC Active Basic Communication!

Jag heter Ulla Eklund och arbetar som:

  • Familjebehandlare
  • Familjepedagog eller som
  • kvalificerad kontaktperson

Mina behandlingsuppdrag är mot familjer med barn i alla åldrar (även innan barnet är fött).

Marte meo terapin är grunden i mitt terapeutiska förhållningssätt i uppdragen. Marte meo terapin uppmärksammar bland annat barnets anknytning till de omvårdande vuxna runt barnet.

Metoden används även i andra sammanhang, där det är viktigt med utvecklingsstödjande kommunikation och samspel.

Jag arbetar företrädesvis i hemmabaserad behandling, alltså i familjens hem. Mitt arbetssätt är att jag arbetar medvetet med att inte ta över föräldraskapet utan stödjer istället familjen för att stärka och uppmärksamma deras egna resurser. En stor del av behandlingsarbetet handlar om att få familjens vardag att fungera. Många av dessa vardagssituationer innehåller krav och gränssättningar vilket ofta skapar konflikter i familjen, konflikter som de vuxna i kraft av sitt föräldraskap bör kunna hantera, men har tappat för tillfället. Genom att jag finns med i familjens vardagliga liv kan jag dels ge föräldrarna stöd i att förebygga konflikter, dels stödja dem i att hitta alternativ förhållningssätt och möjligheter till konfliktlösning.