Om mig

Hej!

Jag heter Ulla Eklund och är certifierad Marte meo terapeut och arbetar idag som familjebehandlare både i egen regi och som anställd. 1979 utbildade jag mig till förskollärare. Efter arbete på förskola, öppen förskola, särskola så ökade mitt intresse för att arbeta med barn i utsatta situationer. Sedan 1989 har jag arbetat med behandling inom socialtjänsten.

Min man och jag har haft familjehemsplaceringar i vårt hem vilket ledde till en förfrågan om vi ville vara kommunens jourhem. Vi valde då att jag åtog mig uppdraget på heltid. När kommunen senare öppnar en öppenvårdsbehandling för familjer med barn i behov av stöd, dit föräldrar kunde vända sig direkt eller genom socialtjänsten, så började jag arbeta där. Jag arbetade också på dygnetruntverksamheten som kommunen bedrev dit man endast kunde komma genom remiss. Under denna period utbildade jag mig till marte meo terapeut (utbildningstiden 1996-1999). Denna utbildning gav mig klarhet och kunskap om hur viktigt det är med förståelse för det naturliga i kommunikationen och samspelet mellan föräldrar och barn.

Dessa utbildningar och andra vidareutbildningar inom ämnesområdet samt lång yrkeserfarenhet inom socialtjänsten har skapat mig till den jag är idag.