Referenser

För referenser är du välkommen att höra av dig direkt till mig.

Avtal

ABC active basic communication har avtal som familjebehandlare, familjepedagog
och kvalificerad kontaktperson med:

Haninge, Huddinge, Södertälje, Salem och Nykvarns kommun

Samarbetspartners:

Som konsult arbetar jag tillsammans med Framnäsgruppen, Familjeforum och även www.samtalshorna.se

Citat från behandlingsmottagare

 • Äntligen konkreta råd, det har jag saknat!
 • Blivit filmad, mycket bra för självförtroendet! Viktigaste förändringen?
 • Att jag blev starkare i min mamma roll, kunde känna kärlek till vårt barn.
 • Att jag och min partner kunde kommunicera igen.
 • Vi hade svårt att lösa vårt tjafs själva.
 • Bra bemötande, lugn, förstående och bra på att lyssna.
 • Familjebehandlingen har hjälpt oss båda att förändra vår vardag.
 • Fanns alltid vid min sida, lyssnade, jag fick prata, dömde aldrig.
 • Men, vad klart och tydligt jag ser hur jag kan göra istället!
 • Varför har jag inte fått veta det tidigare, jag som har sökt hjälp så många gånger!

Citat från uppdragsgivare:

 • Föräldrarna fick förtroende för dig, du kunde ge dem stöd och kunskaper
 • Stärkt omsorgsförmåga, stärkt självkänsla hos föräldrarna, fakta kunskaper om barns behov.
 • Vi fick nya insikter om svårigheter hos klienten.
 • Duktig, kunnig, flexibel, håller kontinuerlig kontakt.
 • Tydlighet.
 • Följsam och kunnig. Har god förmåga att anpassa sig, vara flexibel och är nyfiken och uthållig i uppdraget.
 • Modern fick pusselbitar på plats ang. sin son, fadern blev mer medveten om sin roll i familjen